• ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • มีความคล่องแคล่ว ทันต่อเหตุการณ์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop Furniture based on market trend
 • Home Decoration item development
 • Manage suppliers, manufacturers

3 hours ago

 

Applied
 • Plenty of challenging briefs
 • Be part of an experienced & supportive team
 • Opportunities for career progression

3 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Great client with plenty of challenging briefs
 • Be part of an experienced & supportive team
 • Opportunities for career progression

3 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Interior design
 • Design engineer
 • Interior design engineer

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Management of the company’s brand presence
 • Coordinate with production and creative team
 • Help define goals, develop strategies & implement

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years of relevant experience
 • Experience in managing a team of professionals
 • Display / Paid Social / App Advertising

13 hours ago

 

Applied
 • Direction experience in animation or television
 • Strong experience in 3D design for animation
 • Team-oriented with a proactive approach to work.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design and develop new levels and modules
 • Designing and creating fun, exciting
 • Routinely collect feedback from user-testing

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • understanding of the translation from 2D to 3D
 • Experience in 3D design for animation is a must
 • Team-oriented with a proactive approach to work.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support art and design teams in creating unique
 • Has shipped at least 1 entertainment project.
 • Passionate about videogames.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Be able to work in collaboration with multi-discip
 • Be able to accept constructive feedback
 • Be imaginative and creative

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have a solid understanding of 3D mathematics
 • Be able to write well-structured, readable code
 • Interest and experience in gaming

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Unreal 4 engine experience a plus
 • Technical material creation a plus
 • Experience in team leadership a plus

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiencing in game development - in an Animator
 • Expert knowledge with Maya and other
 • Knowledge with Unreal Engine, Unity, CryEngine

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to work in one of the largest Japanese
 • Able to work a building near BTS Asok station
 • Opportunity to work for Japanese company

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • product design industrial design furniture design
 • creative leader with standard and classic style
 • chair table + design using material-wood metal etc

23-Jan-17

 

Applied
 • Design และผลิตสื่อ Digital & Info.Graphic
 • Editing content images and page layouts
 • Creating corporate identity and brand identity

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียนแบบและเคลียร์แบบ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

23-Jan-17

 

Applied
 • Web Design experience
 • Web Style Guide(WSG) and maintain/develop WSG
 • E-commerce design, BI (Brand Identity) design

23-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality ONLY
 • Degree in Garment, Fashion Design
 • Good command of English

23-Jan-17

 

Applied
 • 2 years experience in sales Field
 • Excellent interpersonal skills
 • English skills (both verbal and written)

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experience in designing digital
 • 2 years experience in on-line portfolio review
 • 5 years experience in Powerpoint or Keynote

22-Jan-17

 

Applied
 • At least 5 years experience in designing digital
 • 5 years experience in Powerpoint or Keynote
 • 2 years experience in on-line portfolio review

22-Jan-17

 

Applied
 • At least 5 years experience in designing digital
 • 5 years experience in Adobe Creative Suite
 • 5 years experience in Omnigaffle or similar

22-Jan-17

 

Applied
 • 5 years experience in Adobe Creative Suite
 • At least 5 years experience in designing digital
 • 5 years experience in Omnigaffle or similar

22-Jan-17

 

Applied
 • Strong IA and VD skills
 • Financial Industry experience
 • Consulting skills (not agency UX)

22-Jan-17

 

Applied
 • Agile design and development methodologies
 • Translating visual designs into code
 • html5, css3, jQuery, Angular.js, node.js

22-Jan-17

 

Applied
 • experience in designing digital
 • experience in on-line portfolio review
 • experience in professional business communications

22-Jan-17

 

Applied
 • นำข้อมูลจากทีมสำรวจมาวาดแบบ 2D-3D
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ปริญญาตรี

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong Experience in Visual Merchandise
 • Good Management skill and Leadership skill
 • Good communication in English and good personality

21-Jan-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงาน
 • ตรงต่อเวลา
 • เรียนรู้งานเร็ว

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English or Chinese
 • social media
 • general online shop

20-Jan-17

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • Creative
 • Graphic Designer
 • Web Designer

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • A recognized degree/diploma in Software Engineeri
 • Ample experience with ios DSK / Google Android SDK
 • Experience in writing apps for ios/ Android

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Create product page for promotion on website
 • Taking care of website’s artwork
 • More than 3 years experienced as Website Designer

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

20-Jan-17

 

Applied
 • 2-4 years (Architectural Designer)
 • 4-6 years (Intermediate Architectural Designer)
 • Proficient in written and spoken English

20-Jan-17

 

Applied
 • Willing to work hard for high achievement
 • Fluent in Thai and English
 • Can-do attitude

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Create and launch our eCommerce website
 • Maintain and update content on the website
 • Expand channels for brand awareness

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบนิเทศศิลป์,คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • Illustrator,Scribus,AdobeInDesign/Premiere Pro
 • VDO,Book,Infographic,Newspaper

20-Jan-17

 

Applied
 • Shooroom Designer
 • Project Design Development
 • Architectural Project

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาfashion design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถ ในการใช้โปรแกรม Macintosh design
 • มีความคิดถึงสร้างสรรค์ สามาถทำงานคนเดียวได้

19-Jan-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Merchandising และ การออกแบบ
 • ทักษะด้านการออกแบบร้านและการออกแบบ Merchandising
 • ใช้โปรแกรม Graphic ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Male / Female
 • Age: 25-35 year old
 • Experienced in Java Script & ios deverlopment

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Design product/package/display/media
 • Be closely involved in marketing campaigns
 • Understand the brand/product strategy

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in design, marketing or sales.
 • Customer engagement with customer satisfaction
 • Market information intelligence

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • Manages external agencies
 • Golden work location

19-Jan-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • minimum of 1 year's experience in the building
 • Knowledge of HVAC, plumbing and or factory
 • Excellent verbal and written communication skills

19-Jan-17

 

Applied
 • Opportunities for career progression
 • Be part of an experienced & supportive team
 • Plenty of challenging work

19-Jan-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.