• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมด้วย PHP หรือ VB.NET
  • มีความรู้เรื่องการออกแบบฐานข้อมูล

24-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
  • Bachelor’s degree or above in electronics engineer
  • Good programming skills in either Visual basic
  • Design software/database

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor or Higher in any related fields; IT
  • Experience in sales system support
  • Good Command of spoken and written in English

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.