• ปริญญาตรีขึ้นไปด้านคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์โดยรวมอย่างน้อย 1 ปี
  • ชาย, หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • Passion in Coding to build the Worldclass App
  • Experience in Business Enterprise or Startup
  • Work with great & sincere team to growth together

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.