• มีความสามารถในการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา PHP, Javascript
  • มีความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ Website

23 hours ago

 

Applied
  • เขียนโปรแกรมสนับสนุนโครงการใหม่ ตามลูกค้าต้องการ
  • เขียนโปรแกรม VB, PHP ได้
  • สามารถวางฐานข้อมูลและมีความรู้ด้าน SQL

22-May-17

 

Applied
  • พัฒนาเว็บแอพด้วยเฟรมเวิร์คใหม่ๆของ PHP
  • ความเข้าใจในหลักการ responsiveness อย่างแท้จริง
  • เข้าใจการทำงานของเว็บแอพ

19-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.