• ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีความรู้ด้าน IBM WAS หรือ Oracle WebLogic
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Finance,Engineering,IT
 • 5-7 years of Banking, Finance or related field.
 • Knowledge in CRM, Datawarehouse, Credit Monitoring

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in com-science, IT or related
 • Knowledge in windows, unix, z/OS, OS/400 or tandem
 • New graduates are welcome!

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer IT or related
 • Knowledge in OS security e.g. windows, unix, z/OS
 • Knowledge in database or middleware security

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer IT or related
 • 2 years of experience in administering database
 • Experience in administration: Install, Config etc.

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

1 hour ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Years of experience : 7-10
 • JAVA Developer
 • 2-3 years' experience in Team Management

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Computer, IT
 • Design and analyst program
 • .Net Programming (ASP.NET, C#)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Computer Science, Computer Engineering, IT
 • ASP.NET, C#, CSS3, HTML5, jQuery, Web frameworks,
 • Application Development

1 hour ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in database administrator
 • SQL, PL/SQL and Transact SQL skills
 • Thai & English speaking is a must

1 hour ago

 

Applied
 • Work from home
 • Successful British Company
 • Competitive Salary

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • TOEIC score at least 450) and computer

1 hour ago

 

Applied
 • knowledge of database management (SAP)
 • 15 years equivalent experience in IT function
 • knowledge in software/application development

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Solution Architecture
 • Business Analyst
 • Consulting Skill

25-Feb-17

 

Applied
 • Server administration
 • Security management
 • Incident management ; Configuration management

25-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure} หรือ Oracle (PL/SQL)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

25-Feb-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Degrees in Maths, Stats, Eng, Comp Eng
 • Exp. in Data Analytics/Risk Management
 • Familiar with Encase Forensics, Linux, eDiscovery

24-Feb-17

 

Applied
 • Good knowledge in ETL technologies: SSIS
 • Strong in database programming
 • Experience in POWER BI

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • .net framework
 • Leading Thai bank
 • Ratchadapisek Area

24-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีความรู้ด้าน IBM WAS หรือ Oracle WebLogic
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีความรู้ด้าน IT Infrastructure
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ตรง 2 ปี ขึ้นไปในสายงาน ITService Desk
 • ดูแลการรับแจ้งปัญหาทางด้าน IT จากระบบโทรศัพท์

24-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure} หรือ Oracle (PL/SQL)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

24-Feb-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Desktop ; Virtualization
 • Infrastruture
 • Project management

24-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • ERP software solution sale
 • 3-5 years of sales experience in ERP
 • Good in English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in RDBMS in Oracle, SQL
 • Experience in Unix, Linux and windows
 • Oracle certified

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Require definition, fit & gap analysis
 • Software delivery and manage the software library

24-Feb-17

 

Applied
 • 5 years or more experience with MS SQL
 • Attractive salary
 • Remote work

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Computer Science or other IT
 • SQL Server database, DB2, MongoDB
 • Basic and advanced SQL and PL/SQL

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer engineering, Computer Science.
 • Understanding Network and Basic TCP/IP (OSI Model)
 • Initiative an innovative in IT system.

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the world's leading telecom companies
 • Strong knowledge and passion for data analysis
 • Rewarding career in an exciting industry

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor's Degree in Engineering, Computer Science
 • 5 years experience in SAP implementation

24-Feb-17

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Develop using VB.NET, ASP.NET, or JAVA
 • Troubleshoot and find solutions to ad-hoc issues
 • Good knowledge of programming (.Net), SQL Server.

24-Feb-17

 

Applied
 • System Engineer
 • Design Infrastructure of Application and Server
 • Support Infrastructure System

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science, IT
 • 2+ years of experience as system analysts
 • 3+ years in system development and programming

24-Feb-17

 

Applied
 • Graduated with a bachelor's degree or higher.
 • Knowledge and experience in the application of IT
 • A knowledge that the use of E-Mail

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

23-Feb-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Business Analysis
 • Information Technology
 • Project Management

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience as a programmer or relevant role
 • BSc/BA in computer science
 • Excellent knowledge with relational databases, SQL

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1 years experience
 • Strong with Programming, System Analyst, Recruit
 • Good interpersonal skills

23-Feb-17

 

Applied
 • ERP
 • IT Manager
 • IT Management

23-Feb-17

 

Applied
 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in computer science
 • experience 1 to 2 years
 • Good knowledge on Excel, Access, SQL,Visual Basic

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Be part of a fast moving tech start up
 • Competitive salary and benefits
 • Work closely with Google technology and engineers

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science,
 • 3 - 5 years experiences in SAP Support
 • Basic knowledge in SAP modules

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Analysis & Recommend on process
 • Operation Improvement via system
 • Direct experience in Retail

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการพัฒนา iOS แอพลิเคชั่น
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาเกี่ยวกับ IT,
 • ประสบการณ์การพัฒนา iOS Native Application

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.