• ปสก 0-5 ปี จบวิศวะคอมฯ/วิทยาคอมฯ/อื่นๆใกล้เคียง
 • รักงานดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server/Oracle Database
 • วางแผนได้ แก้ปัญหาเป็น service-mind รักการเรียนรู้

7 hours ago

 

Applied
 • Strong academic background
 • Provide general human resources support
 • Bachelor’s degree or higher in business

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

17 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Proven experience with BI products
 • Knowledge in the DWH model development
 • Very strong communicative skills

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years experience
 • Strong with Programming, System Analyst
 • Good interpersonal skills

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Process oriented, ITIL process framework
 • Global standard process with management skill
 • Must very good to fluent in English

26-May-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • งานประจำ พัฒนาระบบงานฐานข้อมูล
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
 • มีพื้นฐานในการพัฒนาระบบงานกับฐานข้อมูล Oracle

26-May-17

 

Applied
 • Data Management
 • Data System
 • SAP

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • knowledge in software development methodologies
 • Fast learner of technical concepts and skills.

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only
 • Bachelor's degree or higher in Computer Science
 • Good command of spoken and written English

26-May-17

 

Applied
 • ORACLE database
 • Unix / Linux Operating System
 • AWS

26-May-17

 

Applied
 • 0-2 years of data analysis, data management
 • Gather and analyze the current data Incident
 • Perform data analysis

26-May-17

 

Applied
 • Linux, Windows Server, Unix, Database
 • JAVA and .NET, Development, DevOps, framework
 • Continuous Integration and Continuous Delivery

26-May-17

 

Applied
 • Oracle 11g or newer version
 • SQL, PL/SQL and one or many ETL tools
 • Strong Data Warehouse background

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge of Big Data tools
 • 5+ years of experience in Enterprise BI/Enterprise
 • Deep expertise in writing complex SQL and ETL

25-May-17

 

Applied
 • Degrees in Maths, Stats, Eng, Comp Eng
 • Exp. in Data Analytics/Risk Management
 • Familiar with Encase Forensics, Linux, eDiscovery

25-May-17

 

Applied
 • Being an active member of the Data team
 • Repeating these activities non-sequentially
 • Extracting data from legacy systems

25-May-17

 

Applied
 • Being an active member of the Data team.
 • Growing to the next level.
 • Repeating these activities non-sequentially.

25-May-17

 

Applied
 • 3-10 yrs+ experience in System Analyst role
 • Experience in MRP, EPR, Oracle Database
 • Experience in some level of team management

25-May-17

 

Applied
 • Minimum of 7-10 years of Business Intelligence
 • Good command in English
 • Strong Leadership skill

25-May-17

 

Applied
 • ERP software solution sale
 • 3-5 years of sales experience in ERP
 • Good in English

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Java, JavaScript, programming
 • Database, SQL, Oracle
 • Software

25-May-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

25-May-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Deep understanding of grid computing design
 • enterprise-level Linux deployments
 • Hadoop ecosystem for at least 2 years

25-May-17

 

Applied
 • Design & Implement RDBMS based programming (PLSQL)
 • Analyst requirement and design database structure
 • Research & evaluate new rdbms & nosql database

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

24-May-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Degree in Business Administration, Accounting
 • 6 years’ experience
 • Good project management, team leadership

24-May-17

 

Applied
 • PL/SQL Programming skill
 • Data Model analysis & design
 • Software Analyst

24-May-17

 

Applied
 • Good knowledge of Data Management framework
 • IT Risk Management and IT Governance
 • Good English and Project management skill

24-May-17

 

Applied
 • PL/SQL Programming skill
 • Data Model analysis & design
 • Software Analyst

24-May-17

 

Applied
 • 2 -3 years IT Support (Applications)
 • Knowledge of SQL databases
 • Basic programming knowledge (Either Java / PHP /C)

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in Computer Engineer
 • 3 to 5 years RDBMS/NoSQL database experience
 • Foundational knowledge in networking technologies

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 year of exp and above
 • Business Intelligence, Big Data, Developer, ETL
 • Database, Data Warehouse

24-May-17

 

Applied
 • Experience in Business Intelligence
 • Knowledge in big data
 • Experience in banking or consulting environments

24-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure} หรือ Oracle (PL/SQL)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

24-May-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • SQL, PostgreSQL, MongoDB database
 • Online payment gateway
 • big data management and transaction

24-May-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • BS or equivalent in engineering
 • 3 years experience in manufacturing
 • Good knowledge in ERP software solutions

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in com-science, IT or related
 • Knowledge in windows, unix, z/OS, OS/400 or tandem
 • New graduates are welcome!

24-May-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

23-May-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in IT Project of Manufacturing
 • Working experience in system development

23-May-17

 

Applied
 • Business Intelligence Implementation
 • Create Report and Dashboard
 • Data Assessment

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience of implementing HCM application
 • Skilled in implementation, customization
 • Communicative in English language

23-May-17

 

Applied
 • Degree in Computer Engineer
 • 0 - 5 years of relevant experience
 • Experience working with HTML5, CSS, AJAX

23-May-17

 

Applied
 • Design network, security and storage system.
 • Set up and maintain the OS, database, and Hardware
 • At least 3 years experience in System Engineer.

23-May-17

 

Applied
 • ERP, Oracle, English, SAP
 • Software development, SQL, Visio, MS Office
 • Programmer, Developer

23-May-17

 

Applied
 • Degree, preferably in Computer Science
 • Minimum 3 years web development experience
 • Good understanding of .Net Framework and XML

23-May-17

 

Applied
 • เข้าใจระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 • เขียนโปรแกรมบน Web ด้วย php
 • สามารถใข้งาน MS-Office 2007 และสูงกว่าได้

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Microsoft Azure, MS SQL Server 2014
 • Visual Studio, C#, ASP.NET MVC
 • SQL developer and DBA, English

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.