• มีประสบการณ์ในการขึ้นระบบ ERP
  • ประสบการณ์ทำงาน 4-5 ปีขึ้นไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เป็นผู้ที่มีความรู้และพัฒนาระบบ Microsoft AX

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.