• มีความรู้ด้าน SD,MM,PP,FI,CO
  • มีความรู้เรื่องระบบ SAP เป็นอย่างดี
  • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

5 hours ago

 

Applied
  • สามารถใช้ Excel คล่อง ( ใช้สูตรได้ )
  • สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูล Access
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

22-Jul-17

 

Applied
  • Ensure safety, efficient, and reliable operation
  • Exp 2-4 years in inudstrial operating facitlity
  • Good knowledge of gas turbines, stream turbines

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.