• ดำเนินการพัฒนา iOS แอพลิเคชั่น
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาเกี่ยวกับ IT,
 • ประสบการณ์การพัฒนา iOS Native Application

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ PHP, MySQL, JavaScript
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชั่น
 • เขียนโปรแกรม โดยเฉพาะ Android Java Objective-C
 • ใช้ภาษา Swift หรือ Object C

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A Bachelor degree in Computer Science
 • 2+ years experienced developing and implementing
 • Knowledge of software development life cycle.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A Bachelor degree in Mathematics, Computer Science
 • Proven working experience as a data analyst
 • Interpret data, analyze results using statistical

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

20 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 3 years of experience in software development
 • Serve as focal point of customers

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineer
 • 0 - 5 years of relevant experience
 • Experience working with HTML5, CSS, AJAX

20 hours ago

 

Applied
 • Oracle,DB2, Microsoft SQL
 • UNIX/Linux Operating System
 • installation, migration, configuration

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design and develop IS applications
 • experience in IS&IT
 • Good Command in English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • minimum 3 years of exp in Database developer
 • ETL tools is required such as SSIS or Data Factory
 • software house experience is a must

20 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in IT Engineering
 • Storage Area Network (SAN)
 • Design, Build and Administrate (All Mandatory)

20 hours ago

 

Applied
 • Project Management
 • Management information systems
 • ERP

20 hours ago

 

Applied
 • Performs related duties as assigned.
 • Document archiving for monthly progress
 • Maintenance SAP ECC 6.0 Module (FI, FM ,AR)

20 hours ago

 

Applied
 • knowledge of database management (SAP)
 • 15 years equivalent experience in IT function
 • knowledge in software/application development

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, IT
 • 2+ years of experience as system analysts
 • 3+ years in system development and programming

20 hours ago

 

Applied
 • Information Security
 • Risk Management
 • ISRM

20 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • SQL, SQL Server Reporting Service (SSRS)
 • Dynamic AX Programming
 • Microsoft Dynamic AX ERP

21-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Good experience in software database architecture
 • Perform well in system development life cycle

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experiences as a System Analyst position
 • Good experience in software database architecture
 • IT Engineering Tasks

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน และดำเนินการพัฒนา iOS แอพลิเคชั่น
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาเกี่ยวกับ IT,
 • ประสบการณ์การพัฒนา iOS Native Application

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of hands-on experience
 • Experience in working with RDBS
 • 3-5+ years of expertise in Java Development

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with ETL processes using ETL Tools
 • Support Data Scientist to develop data platform
 • Design database AR base on Customer Analytic Model

21-Feb-17

 

Applied
 • Male / Female, Thai Nationality
 • Age between 22 – 27 years old
 • degree in Computer Engineering / Computer Science

21-Feb-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
 • พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java, Python or C++

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Good understanding of the Oracle or MS SQL Server
 • Good knowledge of security management
 • Experience in code migration

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or Master's Degree in Computer Science
 • 5 year experience in SAP BW or BOBJ Implementation
 • Good command in English

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Computer network and database administration
 • Trading,
 • System Landscape

21-Feb-17

 

Applied
 • SQL, PL/SQL, Oracle Form and Oracle Report
 • Oracle databases
 • Oracle 11g/10g

21-Feb-17

THB30k - 55k /month

Applied
 • experience in Oracle (10g/11g) and SQL database
 • experience in leading DBA teams for 24/7 support
 • Industry certifications (Oracle / ITIL)

21-Feb-17

 

Applied
 • Oracle Database Experience
 • DBMS Query Tuning, Troubleshooting
 • DBMS Service Infrastructure Design

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors Degree, MBA desirable
 • Experience of managing databases to support
 • Advanced excel and SQL query skills

21-Feb-17

 

Applied
 • Knowledge in IT Structure analysis
 • Knowledge in Computer Improvement
 • Good command in English

21-Feb-17

 

Applied
 • 3-10 yrs+ experience in System Analyst role
 • Experience in MRP, EPR, Oracle Database
 • Experience in some level of team management

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in com-science, IT or related
 • Knowledge in windows, unix, z/OS, OS/400 or tandem
 • New graduates are welcome!

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Finance,Engineering,IT
 • 5-7 years of Banking, Finance or related field.
 • Knowledge in CRM, Datawarehouse, Credit Monitoring

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer IT or related
 • Knowledge in OS security e.g. windows, unix, z/OS
 • Knowledge in database or middleware security

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer IT or related
 • 2 years of experience in administering database
 • Experience in administration: Install, Config etc.

20-Feb-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

20-Feb-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Years of experience : 7-10
 • JAVA Developer
 • 2-3 years' experience in Team Management

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in database administrator
 • SQL, PL/SQL and Transact SQL skills
 • Thai & English speaking is a must

20-Feb-17

 

Applied
 • Work from home
 • Successful British Company
 • Competitive Salary

20-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • TOEIC score at least 450) and computer

20-Feb-17

 

Applied
 • Good in English conversation and Writing
 • Salary 40-100K, 5 day working
 • Work in International Environment

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Server administration
 • Security management
 • Incident management ; Configuration management

18-Feb-17

 

Applied
 • Solution Architecture
 • Business Analyst
 • Consulting Skill

18-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure} หรือ Oracle (PL/SQL)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

18-Feb-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Good knowledge in ETL technologies: SSIS
 • Strong in database programming
 • Experience in POWER BI

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • .net framework
 • Leading Thai bank
 • Ratchadapisek Area

17-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.