• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.