• ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล
 • ดำเนินการเขียน และทดสอบโปรแกรม

11 mins ago

 

Applied
 • ปสก 0-5 ปี จบวิศวะคอมฯ/วิทยาคอมฯ/อื่นๆใกล้เคียง
 • รักงานดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server/Oracle Database
 • วางแผนได้ แก้ปัญหาเป็น service-mind รักการเรียนรู้

11 mins ago

 

Applied
 • Experience in database administration function.
 • Good knowledge in IT vocabulary, Development.
 • Experience in Oracle E-Business Suite.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong academic background
 • Provide general human resources support
 • Bachelor’s degree or higher in business

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

10 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Check and evaluate system development quality
 • Arrange systematic to test project
 • Analyst cause and introduce solution

13 hours ago

 

Applied
 • Business Intelligence
 • Qlickview
 • Qlicksense

13 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science or related field
 • 0-3 years of working experience in the programming
 • Age not over 25

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master in Information technology
 • 10 years’ experience in the Infrastructure Field
 • Working knowledge of Microsoft Dynamic AX

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's or Master’s Degree in Computer Engineer
 • experiences 3-5 years in information technology
 • Management Information Systems and Database Manage

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven experience with BI products
 • Knowledge in the DWH model development
 • Very strong communicative skills

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP experience
 • Managing Data
 • Customer Order to Delivery

26-May-17

 

Applied
 • Perform data cleansing & leads segmentation
 • Knowledge of information systems concepts
 • Analysis skill is a must

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering/ Science, MIS
 • Work closely with business partner and regional
 • Conduct post campaign analysis

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years experience
 • Strong with Programming, System Analyst
 • Good interpersonal skills

26-May-17

 

Applied
 • Process oriented, ITIL process framework
 • Global standard process with management skill
 • Must very good to fluent in English

26-May-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • cisco routers/IOS and cisco switches
 • protocols and standards, including TCP/IP
 • Load Balance, Proxy NextGen Firewall, IDS/IPS

26-May-17

 

Applied
 • Experience with Citrix Application
 • Experience with storage and backup systems
 • Experience with Anti-Virus and backup systems

26-May-17

 

Applied
 • Data Warehouse
 • ETL
 • Business Intelligence

26-May-17

 

Applied
 • Create technical and functional design
 • Experience in ERP system such as SAP, Oracle
 • Bachelor's or Master's Degree in MIS, Computer

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business or related
 • 3-5 years of experience in data & tool management
 • Good command of written and spoken English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ชำนาญในการใช้โปรแกรม Oracle
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.- ปริญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์

26-May-17

 

Applied
 • งานประจำ พัฒนาระบบงานฐานข้อมูล
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
 • มีพื้นฐานในการพัฒนาระบบงานกับฐานข้อมูล Oracle

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 2 year experiences in Software Development
 • Supporting IT system, such as core functions

26-May-17

 

Applied
 • Bachelors degree, at least 2-5 year working experi
 • Experience and understand of Nielsen Advisor
 • Be logical thinking, good problem solving

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in MIS / Computer Engineer / Com Science
 • Knowledge in Database Store Procedure and SQL
 • Exp in high-performance design & large database

26-May-17

 

Applied
 • บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
 • Database Management
 • SQL Server

26-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Business Intelligence
 • มีประสบการณ์การออกแบบระบบ SSIS, SSRS, SQL Server
 • Data Analyst

26-May-17

 

Applied
 • Data Management
 • Data System
 • SAP

26-May-17

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Computer Science
 • 3 years of professional Object-Oriented PHP develo
 • Experience with building REST APIs

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • knowledge in software development methodologies
 • Fast learner of technical concepts and skills.

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only
 • Bachelor's degree or higher in Computer Science
 • Good command of spoken and written English

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีความรู้ด้าน IBM WAS หรือ Oracle WebLogic
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Statistics
 • Have ability to use analysis / statistical tools.
 • At least 4-5 years of work experience

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ORACLE database
 • Unix / Linux Operating System
 • AWS

26-May-17

 

Applied
 • PHP, JavaScript, HTML, Json, AJAX, jQuery
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Programmer 3 - 5 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา เว็บหรือแอปพลิเคชัน

26-May-17

 

Applied
 • Experience in B2C e-Commerce and logistics
 • Strong IT (project) management skills
 • Ensure availability of IT systems

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-2 years of data analysis, data management
 • Gather and analyze the current data Incident
 • Perform data analysis

26-May-17

 

Applied
 • Linux, Windows Server, Unix, Database
 • JAVA and .NET, Development, DevOps, framework
 • Continuous Integration and Continuous Delivery

26-May-17

 

Applied
 • Data Science, Statistics, Mathematics
 • SQL/ R/ Python/ Excel
 • English fluent

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years' experience related to C#.NET and VB.NET
 • Knowledge of SQL Server and Oracle
 • Knowledge of Crystal Report

26-May-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • MS SQL Expert
 • Database Developer/DBA
 • Mid Level Position

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with both SQL and NoSQL databases
 • Mid-level skills with statistical software package
 • Working experience with databases & programming

26-May-17

 

Applied
 • Experience in database administration function.
 • Good knowledge in IT vocabulary, Development.
 • Experience in Oracle E-Business Suite.

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารและจัดการ Database SQL Server 2000,2005,2008
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ SQL
 • เข้าใจเขียนภาษา SQL ,Store procedure และ Functions

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years of experience in System Engineer
 • Knowledge in MS Windows Server,Unix,Storage,VMware
 • Understanding of basic TCP/IP principles

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • 2 - 7 years experience in Manage
 • Experienced in database Administration (DBA)

26-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.