• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาระบบ
  • ออกแบบและติดตั้งระบบฐานข้อมูล
  • จัดทำเอกสารในการพัฒนาระบบ

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.