• อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ถึงปริญญาโท
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์,คอมพิวเตอร์,สารสนเทศ

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.