• สามารถพัฒนาโปรแกรมตามที่ระบุไว้ได้
  • มีความสนใจในการเขียนโปรแกรม
  • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jul-17

 

Applied
  • Manage & Develop ETL process using Pentaho data
  • ETL developers to support KBTG's Blockchain App
  • Hands on experience with ETL solution

20-Jul-17

 

Applied
  • Bachelor's Degree or higher in IT or related
  • Good knowledge in JAVA
  • New Graduates also welcome!

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.