• สามารถเขียนโปรแกรมตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในทำงานเขียนระบบ Database ได้

20 hours ago

 

Applied
 • Analytical Thinking
 • 1 year experience
 • Able to work at Sathorn, Bangkok

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Passion in Coding to build the Worldclass App
 • Experience in Business Enterprise or Startup
 • Work with great & sincere team to growth together

22-May-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • Good knowledge in JAVA
 • New Graduates also welcome!

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage & Develop ETL process using Pentaho data
 • ETL developers to support KBTG's Blockchain App
 • Hands on experience with ETL solution

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Com. Eng, Com. Sci. or IT
 • JAVA software development skill is required
 • KBTG offers great exposure in IT & Innovation

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์โดยรวมอย่างน้อย 1 ปี
 • ชาย, หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

19-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.