• ดูแลรับเป้าหมายยอดขายและยอดสมาชิก
  • วางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย
  • บริหารทีมขายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

36 mins ago

 

Applied
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
  • ประจำจังหวัดอุบลราชธานี, สุรินทร์, บุรีรัมย์
  • ประจำจังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุดรธานี

11-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.