• เพศชาย อายุ 25-40 ปี ปริญญาตรีนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีตั๋วทนายจะพิจาณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Male / Female, age 27-40 years old
 • Bachelor's Degree in Marketing, Business Admin
 • 4 years of experience in Program Administrator

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales, Pathumthani
 • Approaching new customer
 • Maintain Existing customer

17 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีความพร้อมทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

29-Mar-17

 

Applied
 • เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
 • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

28-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริการลูกค้า

27-Mar-17

 

Applied
 • Operate and driven to Customer service
 • Graduate ( bachelor , master Degree in any fields)
 • 5-7 Years experiences is an advantages

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Design & Printing Service
 • Branch Manager
 • Pathumthani

27-Mar-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.