• เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
  • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

19-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
  • program management, production process, schedule
  • product pricing, contract negotiation
  • EMS, new product introduction

19-Jan-17

 

Applied
  • Operate and driven to Customer service
  • Graduate ( bachelor , master Degree in any fields)
  • 5-7 Years experiences is an advantages

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.