• ต้อนรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ
 • แคชเชียร์ประจำศูนย์บริการ
 • ธุรการประจำศูนย์บริการ

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริการลูกค้า

24-Apr-17

 

Applied
 • Design & Printing Service
 • Branch Manager
 • Pathumthani

24-Apr-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Administration, Marketing
 • 3-5 years’ experience in export services
 • Good customer care skills

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีความพร้อมทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

22-Apr-17

 

Applied
 • Male, Age not over 40 years
 • Degree in Mechanical, Industrial Management
 • Good command of English and computer skill

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum basic English level & passion for sports
 • Freedom to take descisions yourself, manage a team
 • Carreer opportunities - European company (French)

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 27-40 years old
 • Bachelor's Degree in Marketing, Business Admin
 • 4 years of experience in Program Administrator

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales, Pathumthani
 • Approaching new customer
 • Maintain Existing customer

20-Apr-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ต้อนรับ แนะนำการบริการแก่ลูกค้าสาขาของธนาคาร
 • แนะนำการให้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
 • แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางK-Mobile Banking

19-Apr-17

 

Applied
 • เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
 • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

11-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.