• วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถขับรถยนต์และจักรยานยนต์ได้
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

21-Jul-17

 

Applied
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
  • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
  • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.