• เพศหญิง หรือ ชาย
 • วุฒิมากกว่าหรือเทียบเท่า ปวส.
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • ปวส ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • วุฒิมากกว่าหรือเทียบเท่า ปวส.
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • ปวส ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

27-Oct-16

 

Applied
 • Sell Jotun’s products to prospect customers
 • Develop the effective relationship with customer
 • Plan and perform customers regularly visiting

27-Oct-16

 

Applied
 • Bonus 4mths, Transp, Med Ins, Prvd F, Car Maint
 • World Wide Steel Manufacturing
 • Exp. in Steel / Metal / Automotive Industry

26-Oct-16

 

Applied
 • สามารถพูดคุยสื่อสาร ไทย และ ภาษาอังกฤษได้พอประมาณ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์
 • งานด้านเอกสารออฟฟิต

26-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Male age 23-28 years old
 • To QC the printers before sent to customer
 • Bachelor's degree in Mechanical, Electrical

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Take care of on call customers.
 • Good command of both spoken and written English.
 • Able to work in shift.

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์, การจัดการอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้าน Customer Service อย่างน้อย 2-3 ปี
 • เพศ ชายหรือหญิง 1 ตำแหน่ง

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English is a must
 • Customer Service & Saftey mind
 • Hotel / Airline service passion is a good asset

24-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Sales field Logistics Business
 • Good command of English

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.