• สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ดี
  • ระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณา
  • มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5 hours ago

 

Applied
  • Industrial Crane industry
  • Industrial product
  • ICP; Utilize CRM tools

21-Jul-17

 

Applied
  • Bachelor degree in business administration
  • Can communicate in English.
  • Age. 27-32 years old.

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.