• ดูแลรับเป้าหมายยอดขายและยอดสมาชิก
  • วางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย
  • บริหารทีมขายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.