• เพศหญิง อายุ 20-35 ส่วนสูง155 ขึ้นไป
  • ต้อนรับลูกค้า
  • มีภูมิลำเนาหรือพักอยู่ในอ.เมือง จ.นครราชสีมา

22-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.ขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

22-Apr-17

 

Applied
  • Sale Executive
  • Sale Coordinator
  • Sale Administrative

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.