• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อประสานงาน
 • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Customer Service Manager
 • Responsible for CS and sales order management
 • Supply Chain Division

08-Dec-16

 

Applied
 • Operate and driven to Customer service
 • Graduate ( bachelor , master Degree in any fields)
 • 5-7 Years experiences is an advantages

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • program management, production process, schedule
 • product pricing, contract negotiation
 • EMS, new product introduction

06-Dec-16

 

Applied
 • customer service specialist
 • good remuneration package
 • good working environment

24-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.