• สามารถควบคุมดูแลการทำงานของฝ่ายบริการได้ทั้งหมด
  • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุง และดูแลเรื่องการซ่อม
  • สามารถวางแผนงานแผนพนักงานและกำหนดวิธีปฏิบัติ

27-Mar-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
  • รักงานขาย มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย

27-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
  • ประจำจังหวัดอุบลราชธานี, สุรินทร์, บุรีรัมย์
  • ประจำจังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุดรธานี

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.