• วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถขับรถยนต์และจักรยานยนต์ได้
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

23 hours ago

 

Applied
  • Industrial Crane industry
  • Industrial product
  • ICP; Utilize CRM tools

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.