• เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์
 • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus5mths,Post,PrvdF,COLA,Full Attd,OTPay,Carmain
 • World Wide High Polymer Chemistry Manufacturing
 • Exp. in Sales of Automotive parts over 5 yrs.

20-Oct-16

 

Applied
 • Bonus 3mths, Transp, Med Ins, Pvd F, Mobile
 • Custom Made Special Sheet Metal Trading Company
 • Exp. in Sales in Japanese Company.

20-Oct-16

 

Applied
 • 1-3 years Working Experience
 • Base Salary 10K - 15K
 • 5 days working

18-Oct-16

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • มีหน้าที่ในการช่วยงานเอกสารศูนย์สาขา
 • รับรถ เพื่อเข้ารับบริการจากลูกค้า แก้ไขปัญหา
 • โทรศัพท์ติดตามผลการเข้ารับบริการซ่อมบำรุงกับลูกค้า

18-Oct-16

 

Applied
 • Experiences in HDD or Electronics manufacturing.
 • 1-3 years experience in customer service or admin.
 • Ability to be flexible to working hours/schedule.

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.