• มีหน้าที่ในการช่วยงานเอกสารศูนย์สาขา
  • รับรถ เพื่อเข้ารับบริการจากลูกค้า แก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์ติดตามผลการเข้ารับบริการซ่อมบำรุงกับลูกค้า

25-Oct-16

 

Applied
  • Bonus5mths,Post,PrvdF,COLA,Full Attd,OTPay,Carmain
  • World Wide High Polymer Chemistry Manufacturing
  • Exp. in Sales of Automotive parts over 5 yrs.

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.