• Bachelor’s degree in Supply Chain
  • managing a large transport network
  • Knowledge of overall supply chain

24-Apr-17

 

Applied
  • ช./ญ.22-35ปี ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • ประสบการณ์1ปี มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
  • งานประจำ ง/ด+บ/ล+คชจ.+สวัสดิการ

24-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลย์
  • ประกันสังคม

14-Apr-17

THB16k - 20k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.