• อายุ 25 -30 ปี วุฒิ ป.โท MBA
 • มีความสามารถด้าน Online
 • พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/อายุ 20 - 30 ปี/วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มืทักษะในการเจรจาขายสินค้า/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มียานพาหนะ(รถยนต์) พร้อมใบอนุญาตขับขี่

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • มีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้

23-Jun-17

 

Applied
 • ป. ตรี ทุกสาขาวิชา พูด ภาษาอังกฤษดีมาก
 • สามารถใช้ Microsoft Office, E-mail, และ Internet
 • ประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ
 • แคชเชียร์ประจำศูนย์บริการ
 • ธุรการประจำศูนย์บริการ

22-Jun-17

 

Applied
 • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร
 • บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • ปริญญาตรี

21-Jun-17

 

Applied
 • บริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • บริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ระดับการศึกษาปวช - ปริญญาตรี

20-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in in Medical Technologist
 • Minimum of 2 years of work experience
 • Good interpersonal and communication skills

15-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.