• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

24-Jul-17

 

Applied
  • ภาษากัมพูชา ภาษาเขมร
  • ประสานงาน ธุรการ ติดต่อสื่อสาร
  • ล่ามภาษากัมพูชา แปลภาษากัมพูชา

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.