• ฒิ ม.6,ปวช,ปวส อายุ 22ปี
  • เงินเดือนตามข้อตกลง
  • ไม่เกิน 35 ปี

23-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
  • วุฒิม.6,ปวช.,ปวส.และปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.