• บริหารจัดการงานด้านบัญชีของบริษัท
  • วางแผนและควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี
  • ดำเนินการ ควบคุม และตรวจสอบติดตามการรับชำระหนี้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Corporate Banking, Credit Division
  • Relationship Manager
  • crossfunctional

25-Oct-16

 

Applied
  • Corporate Banking, Credit Division
  • Relationship Manager, Banking
  • Marketing

25-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.