• ติดตามเจรจาต่อรองในการชำระหนี้ของลูกค้า
  • ดูแลสัญญาเช่า-ซื้อ รถกอล์ฟ
  • มีประสบการณ์ในการติดตาม เร่งรัดหนี้สิน 1 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • การศึกษา ปริญญาตรี
  • ทำรายงานเสนอธนาคารแห่งประเทศไทย

19-Oct-16

 

Applied
  • Trade Finance Import Export
  • Settlement Operations
  • Trade Operation

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.