• ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์
  • มีทักษะการเจรจาที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง

15 hours ago

 

Applied
  • ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์
  • มีทักษะการเจรจาที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.