• ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์
  • มีทักษะการเจรจาที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง

23-Jul-17

 

Applied
  • ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์
  • มีทักษะการเจรจาที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • ม.6, ม.ศ.5 - ป.ตรี, ประกาศนียบัตรชั้นสูง

23-Jul-17

 

Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.