• ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30
 • พักร้อนประจำปี โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 yrs Exp in Credit, Risk management,Financial
 • Knowledge in leasing, hire purchase industry
 • Good command in English

22 hours ago

 

Applied
 • experience in Banking industry, Retail Business
 • Good negotiation and Interpersonal skills
 • Male, 30 - 40 years of age

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Above 6 years' experienced in Collection.
 • Knowledge in hire-purchase or leasing business
 • Strong leadership, result-oriented& fluent English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Finance & Accountin
 • More than 5 years working experienced in Floorplan
 • Good communication ,leadership skills

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงาน ติดตามการจ่ายค่าขนส่ง
 • ประสานงานเป็นที่ปรึกษาเรื่อง การจ่ายเงิน
 • ประสานงาน ตรวจสอบเอกสารการวางบิล PO

24-Feb-17

 

Applied
 • 5 years in credit and collection
 • Good command of English or Mandarin
 • Having Leadership

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Maximize Collection Efficiency
 • Organizing & Controlling on A/R-Collection
 • Billing/Issue notes to customer

24-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to work as Collection Staff
 • Be able to grow as manager in leasing business
 • work in a very huge market with well-known product

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Modelling & Measurement
 • Minimum 5 years’ experience in Banking
 • MS. Excel and SAS are required

24-Feb-17

 

Applied
 • Asset Management
 • Provident Fund
 • Consumer Banking

24-Feb-17

 

Applied
 • Have experience in Collection or Credit Analyst
 • Strong in Communication skills
 • Operation Management

24-Feb-17

 

Applied
 • experience in Wholesale Contract
 • Experience in prepare Banking Facility Letter
 • contractual & securing documents

24-Feb-17

 

Applied
 • Account Opening
 • Client Onboarding
 • KYC/CDD

24-Feb-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • Experience in MIS software, Microsoft Access, SAS
 • Credit risk for retail portfolio analysis
 • Good Attitude, good team player

23-Feb-17

 

Applied
 • Experience in communication such as collector
 • Interpersonal and negotiation skills
 • Computer literacy with MS.Office (Word,Excel)

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • market risk
 • risk management
 • liquidity risk

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์หัวหน้าการเงิน 3 ปีในธุรกิจใกล้เคียง
 • ใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง

23-Feb-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Collection experience from automotive dealer.
 • experience in Collections
 • Good command in English

23-Feb-17

THB35k - 55k /month

Applied
 • Age: not over 40 years
 • Bachelor / Master Degree in Finance or Accounting
 • 5 years of experience as a credit

23-Feb-17

 

Applied
 • Experience in credit and collection function
 • Experience in SAP
 • Good command in spoken and written English

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 3 years’ experience in Collections
 • Bachelor’s Degree in Finance,Law or related fields
 • Able to supervise 60+ team members

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong background in compliance AML
 • At least 5 years experience in corporate banking
 • Good command of English is a must

22-Feb-17

 

Applied
 • Experience in risk management from banks
 • Credit risk, Operational risk background
 • Good command of English

22-Feb-17

 

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

22-Feb-17

 

Applied
 • Invoicing plan summary and invoicing
 • Invoices printing, sending and status tracking
 • Clarifying invoices with supporting documents

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Perform General accounting with journal voucher
 • Approving on account receivables for collection
 • Checking of Bank Guarantee

22-Feb-17

 

Applied
 • Male or female age between 35-40 years old
 • Bachelor or Master’s Degree in Finance,Law
 • Minimum of 5 years’ experience in litigation

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Study and understand business and financial needs
 • Initiate and develop trade finance and services
 • Set profitable & competitive fee of trade finance

22-Feb-17

 

Applied
 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิม.6,ปวช.,ปวส.และปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
 • ประจำสาขาบางบอน

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปวช,ปวส.และปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สำนักงานใหญ่

22-Feb-17

 

Applied
 • experience in administration which related
 • Have a strong negotiation skill
 • Knowledge of lease agreement and budgeting

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รักงานบริการ และมีความอดทนต่อสภาวะกดดัน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • แจ้งยอดค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์ให้สำเร็จ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 20-35 ปีเท่านั้น
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • จัดทำ จัดเก็บงานด้านการชำระหนี้

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent communication and EXCEL skills
 • Working across multiple systems with leaderships
 • Attractive remuneration package plus career growth

21-Feb-17

 

Applied
 • 1-3 years’ experience in Litigation and Recovery
 • Degree in Business/Management or equivalent
 • Knowledge of collection tools and techniques

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ การ ติดตามทวงถามอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้าน กฎหมายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานนอกเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้

21-Feb-17

 

Applied
 • Treasury, cashflow management, Forex, collection
 • Exp in Building material, sanitaryware industry
 • Degree in Finance from reputed university

21-Feb-17

 

Applied
 • accurate and compliance of credit management
 • measure, analyze, control & recommend credit risk
 • Checking annual review of customer’s portfolios

21-Feb-17

 

Applied
 • Manage designated special mentioned accounts
 • Manage designated NPL
 • Manage credit risk policy and portfolio management

21-Feb-17

 

Applied
 • Monitor Credit and Risk Analytics Division
 • Direct Expereince in Credit Analysis
 • Strong in Interpersonal and Leadership Skills

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • งานจัดเก็บและดูแลข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี
 • บุคลิคดี รักงานบริการ. มีมนุษยสัมพันธ์

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • งานรายได้
 • งานลูกหนี้
 • งานสินเชื่อ(ตรวจสอบ/ติดตาม)

21-Feb-17

 

Applied
 • 3 – 5 years experience in billing and collections
 • Bachelor or Master degree in accounting/finance
 • Good spoken and written communication skills

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • Experience in risk assessments
 • understand of credit risk management on mortgage

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.