• ควบคุมการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ควบคุมการบริหารการจัดการเจ้าหนี้ - ลูกหนี้
  • จัดทำงบการเงินประจำปี

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.