• รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • จัดทำ Cash flow,ติดตามทวงถามหนี้
  • ปริญญาตรี-บัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการเงินหรืองานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.