• บันทึกบัญชีลงโปรแกรม Express
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • รับวางบิล

16 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Express, Microsoft Word-Excel

23-Jul-17

 

Applied
  • มีความรู้ความสามรถทางด้านบัญชี ภาษีอากร
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท / ประสบการณ์ 2 ปี
  • เพศ : หญิง อายุ 33 - 35 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.