• ติดตามบัญชีคงค้าง
 • ยึดสินค้า
 • เจรจาประนอมหนี้

20 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ตรวจรายละเอียดบัญชี
 • ปิดบัญชี

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Finance or Accounting
 • 3 years of experience in Management Position
 • experience in managing AR or over 100 customers

08-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
 • More than 2 years experience in accounting field.
 • Computer skills of accounting software.

08-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.