• ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Apr-17

 

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience in Manufacturing Cost Accounting.
 • Good command of written and spoken English.

20-Apr-17

 

Applied
 • Fluent conversation in English
 • Professional PC skills (QAD,SAP)
 • Good communicator

18-Apr-17

 

Applied
 • 2-7 years-experience in Controlling
 • Excellent in English skill
 • Bachelor degree in Controlling, Finance, Business

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of the English language
 • 3 - 5 years’ experience in AP, Costing
 • Degree or higher in Accounting or Financial

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Work for global appliance-electronics manufacturer
 • Senior executive job as Costing Manager
 • Build a rich and rewarding career

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.