• วุฒิ ม.6,ปวช,ปวส
  • อายุ 22ปี ไม่เกิน 35 ปี
  • หน้าที่รับผิดชอบโทรติดตามทวงถามทางโทรศัพท์

11 hours ago

 

Applied
  • อายุ 20-35 ปี เพศ หญิง
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
  • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี

11 hours ago

 

Applied
  • ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.