• ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 20-35 ปี เพศ หญิง
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
  • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี

21-Apr-17

 

Applied
  • Accounting,Analyze data
  • Finance
  • collection,บัญชี .การเงิน

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.