• มีประสบการบริหารทีมงาน ไม่น้อยกว่า 15 คน
  • บัญชีลูกหนี้
  • ปริญญาโทด้านการบริหารหรือบัญชี

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.