• เพศชาย-หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Express, Microsoft Word-Excel

23-Jul-17

 

Applied
  • บันทึกบัญชีลงโปรแกรม Express
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • รับวางบิล

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.