• ติดตามบัญชีคงค้าง
  • ยึดสินค้า
  • เจรจาประนอมหนี้

22-May-17

 

Applied
  • Thai nationality, aged 28-45 years old.
  • Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
  • At least 4 years of experience

19-May-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Express, Microsoft Word-Excel

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.