• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามระบบ
 • ควบคุม ติดตาม งานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Loan acceptance/rejection
 • Credit and rating review and analysis
 • Global leading firm

23 hours ago

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Reporting GAAP

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Full-loop accounting
 • Manage team of 6-7 people
 • International firm

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above graduate in Finance
 • Complete the annual credit line review
 • Must be able to perform well under pressure

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Report to Finance Manager
 • Retail Business
 • CBD Area

23 hours ago

 

Applied
 • Mahidol & Oxford research collaboration unit
 • Perform full accounting functions, GL, A/P, A/R
 • Handling cash advance, petty cash, staff expenses

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • oversee all finance & accounting's activities,plan
 • To ensure acc meet deadline and internal control
 • Manage company's budgets for accounting, control

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for all accounting functions
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • At least 10 years of experience in finance

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • overseeing the collection efforts of the accounts
 • Oversees and assists with clean up of payments rec
 • written, oral and reading ENGLISH communication sk

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent location
 • High package
 • Great career progression

24-Jul-17

 

Applied
 • Financial controller Job
 • Manufacturing industry
 • Job in Bangkok, Thailand

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ บริหารบัญชี หรือการเงิน 12 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • Taking care for maintenance payment
 • Verify and understand type of Leasing

21-Jul-17

 

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Manufacturing Costing
 • Certified Public Accountant
 • Hands-on in AS400/SAP System

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • to work in big and growing company
 • work in the company which provide a good benefit
 • to contribute to your skill as internal control

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Exciting role within automotive industry
 • Highly dynamic MNC with strong growth potential
 • Salary negotiable

21-Jul-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

21-Jul-17

 

Applied
 • Financial performance
 • Yearly audit
 • GL

20-Jul-17

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

20-Jul-17

 

Applied
 • Leasing
 • General Ledger, Loan
 • Tax, month end closing

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ บริหารบัญชี หรือการเงิน10 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี

20-Jul-17

 

Applied
 • Placement would be in Bangkok
 • Bachelor degree in Finance or Accounting
 • 1 year working experience as Internal Control

20-Jul-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ควบคุมดูแลการทำบัญชี ทั้งระบบ
 • ปิดงบบัญชีประจำปี

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • 5 years of experience in accounting & finance
 • Coordinate and complete annual audits

20-Jul-17

 

Applied
 • Degree in economics, accounting.
 • 2 years experience in Provident Fund Marketing.
 • Good in personality and communication skills.

20-Jul-17

 

Applied
 • Senior accountant job
 • Instruments manufacturer
 • Job in Bangkok, Thailand

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and reconcile month/year-end closing
 • Responsible for Tax, VAT, Withholding Tax duties
 • Responsible for fixed assets control, report, GL

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degrees in accounting or equivalent
 • Support to project accountant for billing process;
 • Good command in English

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for related AR & cashier duties
 • Handling the invoice, update date and AR process
 • Monthly reconciliation of related accounting

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปิดงบบัญชีได้

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Proficiency in English.
 • At least 3 years experience in accounting
 • Process purchase requisitions, invoices, expenses

19-Jul-17

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Petty cash – security, payments and top-ups
 • Making payments and taking receipts
 • Vat exemption and customs clearance

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree Finance, Accounting
 • Sufficient knowledge in computer literacy
 • 5 years experience in Finance, Leasing

19-Jul-17

 

Applied
 • Min.2 years Account Payable
 • Diploma-Bachelor's degree in Accounting
 • inthiraporn.k@manpower.th.com

19-Jul-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Qualified to degree in Accounting / Finance
 • 8+ years of working experience
 • Candidates with Big 4 audit experience

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain up-to-date billing system
 • Generate and send out invoices
 • Follow up on, collect and allocate payments

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Thai nationality, age 27-35 years old
 • Experience in an Audit firm

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 28-35 years old
 • Experience in full set of accounting
 • Hardworking, attend to detail

30-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.