• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ บริหารบัญชี หรือการเงิน10 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

2 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Accounting or related field
 • CPA license holder is a must
 • 15 years of experience in the finance, accounting

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Finance, Accounting or a related field
 • 10 years of experience in finance and accounting
 • Strong leadership, analytical

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 20 years’ experience in Accounting
 • Deep knowledge of Double Tax Agreement

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Qualified to degree in Accounting / Finance
 • 8+ years of working experience
 • Candidates with Big 4 audit experience

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Global retailer
 • Fast-paced environment
 • Industry leader

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in economics, accounting.
 • 2 years experience in Provident Fund Marketing.
 • Good in personality and communication skills.

28-Jun-17

 

Applied
 • Accountant job
 • Electronics manufacturing
 • Great career opportunity

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain up-to-date billing system
 • Generate and send out invoices
 • Follow up on, collect and allocate payments

27-Jun-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ควบคุมดูแลการทำบัญชี ทั้งระบบ
 • ปิดงบบัญชีประจำปี

27-Jun-17

 

Applied
 • Accounting manager Consolidations
 • CPA, Consolidate, internal control
 • Prefer Big 4, audit experience

27-Jun-17

 

Applied
 • compliance manager, Head of compliance
 • Banking / Finance / Insurance
 • Internal audit

27-Jun-17

 

Applied
 • Account Receivable, Credit Control,Debt Collection
 • Good English,SAP, Negotiation & Proactive thinking
 • Handle with mostly B2B customers, distributors

27-Jun-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • Work independently
 • International company

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Thai nationality, age 27-35 years old
 • Experience in an Audit firm

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years of hands-on experience in Oil & Gas
 • audit experience in public practice firm
 • Major ERP experience, preferably Oracle

26-Jun-17

 

Applied
 • risk analysis
 • senior risk analysis
 • Credit risk

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2-5 years accounting experience
 • Have Basic English communication skill

26-Jun-17

 

Applied
 • Expert in finance, budgeting, forecast, tax
 • Work for industrial machinery manufacturer
 • Experience in the machine and equipment industry

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in costing, pricing and analysis
 • Experience in electronics or semiconductor
 • Build a rich and rewarding career

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Leasing
 • General Ledger, Loan
 • Tax, month end closing

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Possessing a CPA certificate
 • Reviewing the correctness of tax reports

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead accounting and financial team operation team
 • Responsible all accounting control, GL, Cash flow
 • Monitor all reporting activities, including taxes

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

26-Jun-17

 

Applied
 • oversee all finance & accounting's activities,plan
 • To ensure acc meet deadline and internal control
 • Manage company's budgets for accounting, control

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 25-30, Bachelor in Accounting
 • 3-5 years experience in accounting
 • Big Bonus, PVD, 20-30K

23-Jun-17

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

23-Jun-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน

23-Jun-17

 

Applied
 • Account Receivable and Collection Manager
 • Credit Control / Accounting
 • Dynamic and Leadership skills

23-Jun-17

 

Applied
 • รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการวางบิล
 • บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการตั้งหนี้
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารของทางบัญชี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 25-35 ปี
 • จัดเตรียมเอกสารการวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารของทางบัญชี

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ บริหารบัญชี หรือการเงิน 12 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี

23-Jun-17

 

Applied
 • financial analysis / cost analysis / Account
 • financial controller, account management,
 • close account, forecast to reginal headquarter

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 28-35 years old
 • Experience in full set of accounting
 • Hardworking, attend to detail

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.