• ปริญญาตรี ด้านบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Cost accountant
  • food manufacturing
  • costing and accounting

28-Sep-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.