• ติดตามหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา
 • จัดทำรายงานการติดตามหนี้แก่ผู้บังคับบัญชา
 • บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree or above
 • Experienced in SAP implementation will be preferre
 • Negotiation and Optimistic

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เปิดบิลขาย Write แผ่น เตรียมคู่มือ
 • บันทึกรับชำระหนี้/ติดตามหนี้, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำคำนวนณคอมมิชชั่นให้กับทีมขาย

8 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, age between 30 - 40 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 7 years’ experience in accounting

8 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great location
 • Great package

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Great Company
 • Great location
 • Great package

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมการติดตามหนี้
 • มีภาวะผู้นำสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost Supervisor, Cost system
 • manufacturing, implement project
 • Stable Company with good benefits

22 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Have good command of business English
 • At least, 1 year working experience on Accounting
 • Working experience at Japanese company (Factory)

22 hours ago

 

Applied
 • At least Bachelor degree in Finance or Accounting
 • 3-5 years working experiences in Finance
 • Internal Control & SOX Compliance

24-Jan-17

 

Applied
 • Accounting manager/ International Accounting
 • FMCG/ International Business
 • Good English communication

24-Jan-17

 

Applied
 • สาขาบัญชี, Accountant, เจ้าหน้าที่บัญชี
 • ปริญญาตรี
 • Module GL

24-Jan-17

 

Applied
 • Annual Budget and Rolling Forecast
 • Budget control
 • Reporting/ Analysis/ Management Accounting

24-Jan-17

 

Applied
 • 2 positions: Credit Collection and Credit Analyst
 • To lead Credit Control team with 5-7 subordinates
 • Company located in business area with MRT access

23-Jan-17

 

Applied
 • Strong in Finance and AR
 • Execellent English communications
 • leadership skills and dealing with International

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • 0- 2 years experience in auditing
 • Ability to travel upcountry for branch audit

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • At least 3 years experience in internal audit
 • Good analytical and interpersonal skill

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • Manager 10 years experience in internal audit
 • Assistant Manager 6 years in internal audit

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 8-10 years of working experience in Finance
 • Good command of English

23-Jan-17

 

Applied
 • ACCOUNTING
 • FINANCE
 • ACCOUNTANT

23-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Accounting and / or Finance.
 • Budgeting, Financial Analysis & Forecasting
 • Good communication skills in English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • work experiences in PUBLIC COMPANY LIMITED
 • dedicated, able to work under pressure, ENGLISH
 • manage all activities related to Accounting

20-Jan-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting manager Consolidations
 • Consolidations and experience in FMCG
 • Good English communication

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, aged between 35 - 38 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Finance
 • At least 5 years of experience in risk

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • AR experience
 • Speak good English
 • Can work in Minburi

20-Jan-17

 

Applied
 • Senior Accounting and Finance manager
 • Experience in large manufacturing
 • Good English communication

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office

20-Jan-17

 

Applied
 • Great Company
 • Great Company
 • Great Location

19-Jan-17

 

Applied
 • Exciting role with globally renowned conglomerate
 • Excellent regional growth potential
 • Dynamic team environment

19-Jan-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Implementing an AR and AP credit
 • Cash Management : Forecasting, managing cash flow
 • Managing the treasury function and managing risk

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • Using Excel and Optical software to compile report
 • Setting up financial and accounting software

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีเป็นอย่างดี

19-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.