• วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี
  • จัดทำ ตรวจสอบรายการทางบัญชี

24-May-17

 

Applied
  • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
  • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
  • จัดทำ Budget

21-May-17

 

Applied
  • Bachelor degree or above in Accounting
  • Strong numerical and analytical skills
  • 5 years financial, cost experience

18-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.