• วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
 • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ การบัญชี, /ตรวจสอบภายใน หรือสาขาอื่นๆ
 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • experience at Least: 2- 5 ปี/Years

13 hours ago

 

Applied
 • BA In Accounting, costing will be preferable.
 • Fluent in spoken and written English.
 • Be able to meet tight deadline.

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

19-Feb-17

 

Applied
 • Business Partner to BLM Asia Pacific - analytical
 • Solid experience in Finance and Business Control
 • Good English - regular travel in the region

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Analysis financial report
 • A/C & F/N knowledge is required
 • Understand in reading English report

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากใช้โปรแกรม autoflight ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุน
 • ขึ้้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • กรณีใช้โปรแกรม autoflight ไ้ด้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.