• วุฒิ การบัญชี, /ตรวจสอบภายใน หรือสาขาอื่นๆ
  • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 22 - 35 ปี
  • experience at Least: 2- 5 ปี/Years

22-Apr-17

 

Applied
  • วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
  • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

22-Apr-17

 

Applied
  • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
  • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
  • จัดทำ Budget

22-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.