• จัดทำ Cash flow,ติดตามทวงถามหนี้
 • ปริญญาตรี-บัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินหรืองานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Age between 25-35 years old
 • 1-2 years experience in BOI
 • สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor‘s or Master‘s degree in Engineering.
 • Experience in electronics/Optical/Automotive.
 • Good understanding of purchasing, production.

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelors or higher degree in Accounting field.
 • Strong analytical costing, monthly closing finance
 • Ability to work well under pressure.

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความระเอียด รอบคอบ

20-Oct-16

 

Applied
 • budgeting, costing and business analysis, food
 • Banking Loan and Packing Credit
 • project feasibility study and CAPEX

20-Oct-16

 

Applied
 • Checking the correctness of payment document
 • Print out “Partial payment” report
 • Prepare and distribute vat document & tax invoice

18-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Cost accountant
 • food manufacturing
 • costing and accounting

28-Sep-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.