• ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • คำนวณต้นทุนสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Able to communicate in English.
 • Welcome New Graduate.

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Electronics, SAP, IFRS & Thai GAAP
 • oversea payment mode, Letter of Credit (LC)
 • currency hedging, ledger, reconciliation

18-May-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง, อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไป1ปี
 • ทำงานเป็นทีม, อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

18-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไป3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเป็นทีม, อดทน

18-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
 • ทำบัญชีด้านรายรับของงานโรงแรม
 • ทำงานประจำที่สำนักงานที่หัวหิน

18-May-17

 

Applied
 • Female, age between 27 – 32 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 3 years of experience in AP/AR

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Calculate Standard cost and update inventory cost
 • Input data to program
 • Inventory transaction and Physical annual check

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.