• ปริญญาตรี สาขาบริหารบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
  • มีประสบการณ์ในด้านงานด้านงานบัญชีทั่วไป 3 ปี
  • สามารถไปปฏิบัติงานที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้

19-Jul-17

 

Applied
  • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
  • คำนวณต้นทุนสินค้า
  • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.