• เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์งบประมาณ

1 hour ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 7-10 ปี ในด้านบัญชี และการควบคุมภายใน
 • ประสบการณ์ในระบบบัญชีสำเร็จรูป

1 hour ago

 

Applied
 • Responsible for monthly forecast/support quarterly
 • Monitor credit control
 • Manage in all accounting including fixed asset

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP (FI module-AP)
 • Fund Management, Forward Contract, Bank Guarantee
 • Excel

1 hour ago

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • จัดทำเอกสาร Refund เงินคืนบัตรเครดิตลูกค้า
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร

1 hour ago

 

Applied
 • Education Bachelor’s degree in Accounting
 • Strong knowledge of the Thai Revenue Code.
 • Ability to team and collaborate with others

1 hour ago

 

Applied
 • Accounting manager
 • FMCG or Consumer industry only
 • CPA license will be advantage

1 hour ago

 

Applied
 • AP Accountant
 • Account Payable
 • Account Receivable

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or master degree or similar in bus
 • Experience in automotive business
 • Experience with SAP and Business warehouse – FIRE

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • business forecast
 • Weekly / Monthly Report
 • Internal Control

8 hours ago

 

Applied
 • 100-200K
 • Monitor all aspects of accounting & finance.
 • Capable of Advanced SAP

27-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Accounting or relevant field
 • 4-5 years of relevant commercial accounting
 • understanding and handling of local tax rules

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in economics, accounting.
 • 2 years experience in Provident Fund Marketing.
 • Good in personality and communication skills.

27-Mar-17

 

Applied
 • Accounting Consolidations Supervisor
 • Consolidation, Auditor
 • Background in internal audit firm (Big 4)

27-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 25-35
 • Degree in Accounting or related fields
 • 2-5 years’ experience in Proven accounting

27-Mar-17

 

Applied
 • Great Company
 • Great Company
 • Great Location

27-Mar-17

 

Applied
 • IFRS
 • Financial report
 • accounting

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

26-Mar-17

 

Applied
 • 10 years’ experience in finance and accounting
 • Aged between 33 - 38 years old
 • Bachelor degree in Accounting or Finance

24-Mar-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Leasing company experience
 • ERP Accounting Software
 • Excel

24-Mar-17

 

Applied
 • Monthly consolidated financial reports
 • At least 3 years experience in accounting
 • Bachelor degree in Accounting or related fields

24-Mar-17

 

Applied
 • Annual Budget and Rolling Forecast
 • Budget control
 • Reporting/ Analysis/ Management Accounting

24-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for tax matters and tax filing
 • Account closing and prepare monthly reports.
 • Good command of English.

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting field
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Taxation control and filing

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting or higher
 • Control overall of accounting function
 • Experience in audit field will be advantage

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Finance, Accounting
 • Good command of written and spoken English
 • Strong leadership, analytical and problem-solving

23-Mar-17

 

Applied
 • Expert in finance, budgeting, forecast, tax
 • Work for industrial machinery manufacturer
 • Experience in the machine and equipment industry

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 3 years’ experience in Account Payable function
 • Good command of English, both written and spoken

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accounting Experience
 • Chulalongkorn/Thammasat/Kaset
 • Well known University

22-Mar-17

 

Applied
 • ACCOUNTING
 • LEASING
 • TAX

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Business admin, Accounting
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-33 years old
 • Good command of English

22-Mar-17

 

Applied
 • Family Entertainment
 • Animation
 • Digital Marketing

22-Mar-17

 

Applied
 • Company’s Tax return form (PND.51)
 • Corporate Income Tax form (PND.50)
 • Audit

22-Mar-17

 

Applied
 • Have good command of business English
 • At least, 3 years working experience on Accounting
 • Working experience at Japanese company

21-Mar-17

 

Applied
 • degree or higher in Accounting with age 33-36 year
 • 5 years of experience in are of cost/inventory
 • Oracle or SAP knowledge is a must

13-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.