• ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • ประสบการณ์ในเรื่อง Billing & Collection 5 ปี
 • ให้วงเงินเครดิตลูกค้าผ่านระบบ ตรวจสอบเครดิตลูกค้า

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีระบบต้นทุน
 • ปริญญาตรี(หรือสูงกว่า) สาขา บัญชี
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม, มีมนุษย์สัมพันธ์

18-Jul-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.