• ทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการทำงาน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี บริหารธุรกิจ
  • มีทักษะในการติดต่อ ประสานงานที่ดี

13-Jan-17

 

Applied
  • Multinational injection part manufacturing company
  • Day-to-day accounting duties.
  • Be able to work 6 days a week at Samutsakorn area.

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

11-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.