• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.