• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนรงงานอุตสาหกรรมอาหาร5ปี
  • ผ่านบัญชีด้านอาหารทะเลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.