• จัดทำบัญชีเจ้าหนี้
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้
 • จัดทำบัญชีสินทรัพย์

10 hours ago

 

Applied
 • Male /Female age 30-40, Bachelor in accounting
 • 5 years experience in accounting
 • 30,000 -35,000THB + Benefits + Bonus

19 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อเรื่องยอดค้างการชำระและเร่งรัดหนี้สิน
 • เพศ หญิง ( อายุระหว่าง 21 - 25 ปี )
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวางบิลรับชำระ

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/ Master Degree in Business Management
 • 2-3 years of credit control experience
 • Perform credit evaluation and regular credit

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Budget control experience
 • Monthly cash flow or financial report
 • The annual budget and forecast to analysis

17-Jan-17

 

Applied
 • supervising a small - medium team
 • handling client escalation and supporting process
 • key stake holders within the business

16-Jan-17

 

Applied
 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

12-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาโททางด้านบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

05-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.