• ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Excellent in English Command.
 • 5 years in J-SOX / internal or external audit

21-Feb-17

 

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

19-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

19-Feb-17

THB25k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.